Hibe Faydalanıcıları için Proje Uygulama Eğitimi

Türkiye’de ortak iklim değişikliği etkilerini azaltma çabalarını güçlendirmek ve kamu farkındalığını artırmak için AB iklim politikası ve mevzuatına kademeli olarak uyum sağlanmasını amaçlanan “Dirençli Kentler için Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama” projesi  İzmir’de yeşil alt yapıyı kullanarak, geliştirerek ve destekleyerek iklim değişikliğinde dirençli bir kentsel alan yaratmak amaçlanıyor.

Mart 2019 yılı sonunda tamamlanacak proje  İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü ve Peyzaj Araştırmaları Derneği  (PAD) ile birlikte yürütülüyor.

Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü personellerinden bu proje için görevlendirilen proje uzmanları,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 28-29 Eylül 2017 tarihinde Ankara'da düzenlenen proje uygulama, izleme ve satın alma eğitimlerine katıldılar.

Eğitimlerde; genel proje yönetimi prensipleri, AB proje uygulama kuralları, projelerin izlenmesi, satın alma ve görünürlük ile ilgili süreçler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.