KAPSAM VE AMAÇ

Konferans Kapsam ve Amaç
Konferans Kapsam ve Amaç
Dirençli Kentler için Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama Projesinin amacı; yeşil altyapının potansiyelini kullanarak, geliştirerek, destekleyerek, iklim değişikliği bağlamında dayanıklı bir kentsel alan yaratmaktır. Bu çok önemli amaca, üç belirli amaç ve bunların neticesi olarak sonuçlar aracılığıyla ulaşmayı planlamaktadır: a) Kenti, iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı bir şehir kılan bir çerçeve geliştirmek, b) teknik kapasiteyi arttırmak, teknik kapasiteyi geliştirmek ve hedef grupların ve paydaşların kapasitelerini, iklim değişikliği aksiyonu konusunda geliştirmek ve c) bilgi deneyimi yayarak iklim değişikliği konusunda toplum bilincini artırmak.
 
Proje kapsamında, İzmir’de 2050-2100 yılları dönem aralığında orta iyimser ve en kötümser iklim senaryoları için iklim modeli oluşturuldu. Ortalama sıcaklık, toplam yağış, buharlaşma, ortalama toprak nemi, ortalama rüzgar hızı ve radyasyon değişkenlerinin değişim aralıkları haritalandı. Ayrıca, pilot bölge olarak seçilen Balçova'da 1955-1965 ve 2015-2017 tarih aralıklarında arazi örtüsünde meydana gelen değişimler haritalandı, 2050 yılı için arazi örtüsü/arazi kullanım değişim modeli hazırlandı ve kentsel yeşil altyapı sistemi haritalandı. Pilot bölge Balçova ilçesinde kentsel yeşil alanların sağladığı yağış tutma, karbon tutma ve hava temizleme ekosistem servisleri hesaplandı.
 
Yapılan analiz çalışmalarının sunulup tartışılacağı Uluslararası Kapanış Konferansı 7-8 Mart 2019 tarihlerinde İzmir Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. ‘Uluslararası İklim Değişikliğine Uyum Konferansı: Dirençli Kentler için Yeşil Odaklı Uyarlama’ kapsamında iklim değişikliği, uyum stratejileri, yeşil altyapı sistemleri, kentsel ekoloji konularında bir çok ulusal ve uluslararası konferans katılımcısı bir araya gelme fırsatı bulacaktır. İklim Değişikliği, Türkiye ve Yerel Yönetimler, Kent ve Ekosistem, Ekosistem ve Hizmetler, Kentsel Yeşil Alanlar, Kent ve Ekosistem Servisleri oturumları düzenlenecektir.