5.Yürütme Kurulu toplantısı da gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Peyzaj Araştırmaları Derneği’nin eş-faydalanıcı olduğu "Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama (Green Re-vision: A Framework for the Resilient Cities)"  projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda İzmir İklim Modeli, Arazi Değişimi Modeli ve Ekosistem Servislerinin hesaplanması ile ilgili analizler tamamlandı.

İzmir için yapılan iklim modeli, yöntemi, modelleme sonuçları, yapılan arazi bozulumu ve ekosistem servislerinin hesaplanması, haritalanması ve sonuçlarının görüşüldüğü toplantıda, Proje danışmanı Prof. Dr. Süha Berberoğlu 2050-2100 yılları için İzmir İklim Modelinin IPCC’in 5. Raporunda belirtilen iklim senaryolarından orta iyimser ve kötümser iklim senaryaosuna göre yerel veriler ile desteklenerek HadGEM-2 modeline göre oluşturulduğunu belirtti. Berberoğlu oluşturulan modele göre yıllık ortalama sıcaklık değişiminde 2050-2100 yılları için İyimser iklim senaryosuna göre alçak kısımlarda sıcaklık artışı beklenirken, yüksek kesimlerde kış aylarındaki fazla soğumadan dolayı yıllık düzeyde bir düşüş görülebileceğini belirti. Kötümser iklim senaryosuna göre ise denize yakın bölgelerde ve alçak kesimlerde ortalama sıcaklıkta yüksek artış beklenirken, yüksekliğinin 1500 m üzerindeki alanlarda yıllık ortalamada bir azalış beklenmektedir.Yıllık toplam yağış miktarında 2050-2100 için İyimser iklim senaryosunda genel olarak bir artışın, kötümser iklim senaryosunda ise İzmir ilinin genelinde bir azalışın beklenebileceğini belirtti.

Arazi örtüsü/arazi kullanım değişimleri haritası üretilmiş ve dönüşüm matrisi hazırlandı. Değişim haritası, önceki ve sonraki tarih görüntülerinin konum bazlı karşılaştırmaları ile elde edildi. Buna göre iki tarih arasındaki değişimlerle ilgili olarak toplam 658,29 ha alan kentleşmeye maruz kalmıştır. Sonuç önerilerin bir sonraki aşamada oluşturulacağı belirtilirken, kentleri iklim değişikliğinin etkilerinden korumanın en önemli önlemlerinden biri kentlerdeki yeşil alan miktarını ve ağaç örtüsünü arttırmak, kentlerin yeşil alt yapısını güçlendirmekdir vurgusu yapıldı.

Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Proje Ofisi’nde 06-07-08 Aralık 2018'de gerçekleşen proje toplantısına Peyzaj Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Alphan,  Peyzaj Araştırmaları Derneği II. Başkanı Doç Dr. Çiğdem Coşkun Hepcan, TDİ Peyzaj temsilcisi Serdal Coşgun, TDİ Peyzaj temsilcisi Harun Kılıçoğlu, Çukurova Üniversitesi’nden Proje Danışmanı Prof. Dr. Süha Berberoğlu,  Proje Koordinatörü Özlem Sevinç Gökçen, Proje Uzmanı Dr.Eylem Demircioğlu, Proje Uzmanı Meral Aydın, Proje Uzmanı S.Gökçen Karaduman, İBB Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nden Akın Küçükyılmaz, Çağlar Tükel ve Sevinç Fırat Aydoğan, katıldılar. 


İzleme ziyaretinde, Projenin amacına ve Proje tanımına (Description of the Action) uygun olarak uygulanıp uygulanmadığı, Proje uygulamasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri,Projenin yönetimi ve iç izlenmesine dair yapıların nasıl işletildiği, Sürdürülebilirlik kapsamında hangi faaliyetlerin yapıldığı/tedbirlerin alındığı, Performans göstergelerine ne kadar ulaşıldığı ve doğrulama kaynaklarının mevcudiyeti, görünürlük kurallarına uygunluk gibi konular ele alınacaktır. İklim modeli, arazi bozulumu değişim modeli ve ekosistem servislerinin hesaplanması analizlerinin tamamlanması ile değişen iklim koşullarına göre İzmir için yeşil altyapı önerileri geliştiriliyor. Yapılan analiz sonuçları değerlendirildikten sonra, araziye teknik gezi yapıldı.