"Kentimde İklim Değişikliğine Uyum" öğrenci eğitimleri düzenlendi.

Kentimde İklim Değişikliğine Uyum Öğrenci Eğitimi
5-6 Şubat 2019


İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğü’nde Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından hibe eş faydalanıcısı Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) ile yürütülen, "Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama (Green Re-vision: A Framework fortheResilientCities)" projesi kapsamında “Kentimde İklim Değişikliğine Uyum” eğitimleri verildi. Projenin hedeflerinden biri olan pilot bölge Balçova ilçesinde belirlenen ortaokullardaki 561 öğrenciye ulaşılarak iklim değişikliği konusunda bilinçlendirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı kapsamında desteklenen Proje’nin amacı, yeşil altyapının potansiyelini kullanarak, geliştirerek ve destekleyerek, iklim değişikliği bağlamında dirençli bir kentsel alan yaratılmasıdır. Projede hedeflenen, kenti iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı bir şehir kılan bir çerçeve geliştirmek, teknik kapasiteyi arttırmak ve geliştirmek, hedef grupların ve paydaşların kapasitelerini, iklim değişikliği aksiyonu konusunda geliştirmek, bilgi ve deneyimi yayarak iklim değişikliği konusunda toplum bilincini arttırmaktır. 

Bu kapsamda verilen eğitimler projede pilot bölge olarak belirlenen Balçova ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların 5., 6., 7., ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlendi. 5 Şubat’ta Asil Nadir Ortaokulu ve Balçova İmam Hatip Ortaokulu’nda başlayan eğitimlere 240 öğrenci, 6 Şubat’ta Yusuf Uz Ortaokulu ve Ertuğrulgazi Ortaokulu’nda 321 öğrenciye ulaşılarak toplam 561 öğrenci bilinçlendirildi. Proje eğitmeni Banu Binbaşaran tarafından okul müdürleri ve öğretmenlerin de katıldığı eğitimlerde öğrencilere; iklim değişikliği, azaltım ve uyum çalışmaları, yeşil altyapı ve kentsel ekoloji konularında bilgiler verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi eğitime katılan öğrencilere proje kapsamında hazırlanan ‘Kentimde İklim Değişikliğine Uyum Eğitim Kitapçığı’, proje broşürü ve 32 Gb’lik harici bellek dağıttı. Ayrıca 4 okulda tüm öğrencilere de ulaşabilmek ve bilinçlendirmek için proje broşürü dağıtıldı.