İzmir’in İklim Modeli oluşturuluyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Peyzaj Araştırmaları Derneği’nin eş-faydalanıcı olduğu "Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama (Green Re-vision: A Framework for the Resilient Cities)"projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda İzmir’in 2050 ve 2100 yıllarına ait iklim modeli oluşturuluyor.

Küresel senaryolara karşılık gelen iklim model simülasyonu “Intergovernmental Panel on ClimateChange” (IPCC) 5. Değerlendirme Raporu’nu destekleyen CMIP5 aracılığı ile dünya genelindeki modelleme grupları tarafından geliştirilen küresel iklim modellerine dayanmaktadır. Bu projeksiyonlar, son IPCC değerlendirme raporunda (IPCC2013) kullanılan farklı sera gazı ve emisyon senaryoları ile arazi kullanım değişikliklerini temsil eden Representative Concentration Pathways (RCPs) Temsili Konsantrasyon Rotaları için hazırlanmıştır. Projemiz de amacımız Dünya geneli için hazırlanan bu senaryoları İzmir il bütünü için yerel ölçümlere dayanarak RCP 4.5 (orta) ve RPC 8.5 (kötümser) senaryolarının uygulandığı ölçek küçültme yöntemi ile 2050-2100 dönemini kapsayan projeksiyonlar elde etmektir. Projede iklim değişikliği projeksiyonları kapsamında yapılan model simülasyonları aylık, mevsimsel ve yıllık ortalama sıcaklık, aylık, mevsimsel ve yıllık toplam yağış, yılın en soğuk üç ayı için ortalama sıcaklık, yılın en sıcak üç ayı için ortalama sıcaklık, yılın en kurak üç ayı için toplam yağış, yılın en ıslak üç ayı için toplam yağış, aylık buharlaşma, aylık ortalama toprak sıcaklığı, aylık toplam toprak nemi, aylık ortalama rüzgar hızı, radyasyon değişkenlerinden oluşmaktadır. Elde edilecek İzmir İklim Modeli 2100 yıllına kadar meydana gelecek potansiyel iklim değişikliği etkilerinin değerlendirmesinde önemli rol oynayacaktır.