İBB PROJELERİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE" KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ BELLİ BAŞLI PROJELER
Belediyemizin yürüttüğü 2 adet AB Hibe projesinden biri olan; faydalınıcı kuruluş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan "Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında hibe desteği alan “Dirençli Kentler için Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama” projesinin amacı, yeşil altyapının potansiyelini kullanarak, geliştirerek ve destekleyerek, iklim değişikliği bağlamında dirençli bir kentsel alan yaratılmasıdır. Proje ile kenti, iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı bir şehir kılan bir çerçeve geliştirmek, teknik kapasiteyi arttırmak, teknik kapasiteyi geliştirmek ve hedef grupların ve paydaşların kapasitelerini, iklim değişikliği aksiyonu konusunda geliştirmek, bilgi ve deneyimi yayarak iklim değişikliği konusunda toplum bilincini arttırmak hedeflenmektedir. 

Avrupa Birliği'nden 150 bin 386 Avro hibe almaya hak kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Peyzaj Araştırmaları Derneği’yle birlikte yürütülen proje kapsamında; İzmir’in iklim modelinin oluşturulması, pilot bölge olarak seçilen Balçova'da yeşil altyapı sisteminin haritalanması, zamana bağlı kentsel gelişimin belirlenmesi, yeşil altyapının sağladığı düzenleyici ekosistem servislerinin hesaplanması ve haritalanması çalışmaları yapılmıştır. Tüm bu faaliyetler sonucunda elde edilen bilgi ve deneyimler dikkate alınarak; kentimizin iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi, iklim değişikliğine dirençli hale gelebilmesi için, çözüm içeren yeşil altyapı ve ekosistem servisleri kılavuzu hazırlanmaktadır. Söz konusu kılavuzun kentimizde yapılacak diğer uygulamalara yol gösterici olması hedeflenmektedir. 

Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen diğer proje ise URBAN GreenUP projesidir. Kent planlarının geliştirilmesi, uygulanması ve tekrarlanması hedefiyle Avrupa ve Avrupa dışından bir grup partner kent ile birlikte iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, hava kalitesinin iyileştirilmesi, su yönetiminin geliştirilmesi ve aynı zamanda yenilikçi doğa esaslı çözümler yoluyla kentlerin sürdürülebilirliğini arttırmayı amaçlamaktadır.

https://www.izmir.bel.tr

Birleşmiş Milletler Çevre Programı - Akdeniz Eylem Planı kapsamında, Akdeniz’e kıyısı olan şehirlerin çevre ve yaşam kalitesini iyileştirme çabalarını tanımak ve sürdürülebilir kalkınmalarını teşvik etmek amacıyla iki yılda bir ödül verilmesi planlanan ve 2017 yılında ilk defa düzenlenen Uluslararası "İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülü"nü İzmir Büyükşehir Belediyesi kazanmıştır. 
https://www.izmir.bel.tr

Sürdürülebilirlik ve çevre konusunda yüksek hassasiyetlere sahip olan İzmir, bu alanda örnek yatırımlar gerçekleştirmiş olup, aynı zamanda iklim değişikliğine uyum ve etkilerin azaltılması konusunda geleceğini düşünen politikalarını tüm şehir genelinde uygulamaktadır. Bu projeler kapsamında yürütülen bazı çalışmalar sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanmasında yerel yönetimlerin çabalarının desteklenmesi amacıyla dünyada 7.700'ün üzerinde, Türkiye'de ise sadece 11 belediyenin taraf olduğu Başkanlar Sözleşmesi'ne (Covenant of Mayors- CoM) 2015 yılında taraf olmuş ve 2020 yılına kadar sera gazı salımını %20 azaltmayı taahhüt etmiştir.
https://www.izmir.bel.tr

Ulaşım alanında enerji verimliliği ve karbon salımı azaltımı için “Toplu Taşımada Raylı ve Diğer Sistemlerin Entegrasyonuyla Toplam Verimliliğin Arttırılması” çalışmaları sürdürülmektedir. Karşıyaka ve Konak tramvaylarının hizmete alınmasıyla kentteki raylı sistem hattının toplam uzunluğu 180 km'ye ulaşmıştır. Bu eylem kapsamında 2020 yılına kadar 125 bin ton CO2e azaltımı hedeflenmektedir. Akıllı, çevreci ve engelli dostu bir kent ulaşımı için kurulan "Akıllı Trafik Sistemi" Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmiştir. İzmir’in tüm ana arterlerinin 24 saat kontrol ve denetim altında tutulduğu ve kent trafiğinin yönetildiği İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) 2017 yılında devreye alınmıştır. Akıllı kavşaklar, trafik izleme kameraları, ölçüm, izleme, ihlal tespit sistemleri, hız koridorları gibi onlarca özelliği barındıran sistem ile 2020 yılına kadar 251 bin ton CO2e azaltımı hedeflenmektedir. 
https://izum.izmir.bel.tr

Yenilenebilir enerji uygulamaları konusunda, Menderes Havza Atık Su Arıtma Tesisi’nde yılda 2 bin ton arıtma çamuru güneş enerjisiyle kurutularak doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtların kullanımı önlenmektedir. Harmandalı Düzenli Depolama Alanı'nın rehabilitasyonu ve çöplerden elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla kurulması planlanan 15 MW enerji üretim kapasiteli biyogaz tesisinin ihalesi tamamlanıp, çalışmalara başlanılmıştır. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı Deponi Gazı Elektrik Enerjisi Üretimi Projesi kapsamında; saha 55.000 ton elektrikten, 570.000 ton metandan olmak üzere yıllık toplam 625.000 ton CO2e  salım azaltım potansiyeli taşımaktadır. Böylece Harmandalı’nda gerekli yatırım ve hazırlıklar tamamlandığında, büyük miktarda metanın yüksek sera gazı çarpan etkisi ile atmosfere salımının engellenmesi ve toplanan çöp gazından yenilenebilir enerji elde edilmesi hedeflenmektedir. 
https://www.izmir.bel.tr
http://www.izsu.gov.tr

Belediyemizin ve iştiraklerinin mevcut binaları ve otopark alanları başta olmak üzere kullanılmayan alanları değerlendirerek çatı uygulamalı Güneş Enerjisi Santralleri (GES) kurulma çalışmaları yürütülmektedir. ESHOT’un Buca’daki atölye binalarının çatılarına ve Bayraklı ilçesindeki Ekrem Akurgal Yaşam Parkı içinde bulunan çok amaçlı spor salonu çatısı ve otopark alanına kurulan GES’ler elektrik üretimine başlamıştır. Seyrek Köpek Barınağı çatı üstü GES uygulama projesi yapım işleri sürdürülmekte ve mart ayı içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca Belediye birimlerine yönelik beş adet GES uygulaması yapılması konusunda çalışmalar devam etmektedir.
http://www.eshot.gov.tr

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevreci ulaşım ve enerji projeleriyle, UITP tarafından verilen "Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Ödülü"nün yanı sıra, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 2018 yılı En İyi Uygulama Yarışması'nın "Sağlıklı Çevre" kategorisinde de birincilik ödülüne layık görüldü. Geçen yıl Nisan ayında hizmete alınan 20 adet elektrikli otobüs bugüne dek toplam 5 milyon yolcu taşıdı. Bu sayede 784 bin litre dizel yakıt kullanımı engellendi, dizel araçlara göre kilometre başına yüzde 81 tasarruf sağlandı. Böylelikle 2 bin 103 ton CO2 salınımı engellendi. Bu otobüslerin enerjisi için ESHOT atölyelerinin çatısında kurulan 10 bin m²'lik güneş enerjisi santrali ise bu alanda Türkiye’deki ilk proje oldu. 
http://skpo.izmir.bel.tr
http://www.eshot.gov.tr

Atık su Arıtma Tesislerinden çıkan çamuru güneş enerjisi ile kurutabilmek için Menderes’te Solar Çamur Kurutma Tesisi kurulmuştur. Tesis ile çamuru güneş enerjisi ile kurutarak yenilenebilir enerji kullanımı ile binlerce ton karbondioksit salımı engellenmiştir.
http://www.izsu.gov.tr

İzmir’de Çiğli Çamur Çürütme Kurutma Tesisinin hizmete girmiştir. Tesisi ile iki çimento fabrikası arasında protokol imzalanarak arıtma çamurlarının çimento üretiminde ek yakıt olarak kullanılması sağlandı. Çamur kurutma işleminde doğal gaz yerine biyogaz’ın kullanılması ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çimento fabrikalarının iş birliği sayesinde binlerce ton karbondioksitin atmosfere salımı engellendi.

Tahtalı Barajı ve Havzası’nı korumak ve kentin akciğerlerini büyütmek amacıyla Tahtalı Havzası'nda 2001 yılında ağaçlandırma çalışmalarına başlayan İZSU, sürdürülen yeşil seferberliğiyle 640 hektarlık alanda 1 milyon 70 bin fidan dikti. Tahtalı Baraj havzasında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları ile İzmir'in en önemli içme suyu kaynağını hem erezyondan hem de kirlilikten koruyarak ekonomik ömrünü uzatmayı hedeflemektedir.

Ayrıca 30.8 milyonluk yatırımla  Gültepe’deki yolların 2 metre altında yeniden dere yatağı oluşturuldu ve bu hatla yağmur sularının Meles’e ulaşması sağlandı. İZSU Birleşik Sistem olarak çalışan ve artan nüfusun yükünü taşımakta giderek zorlanan, atık suları yağmur suyu hatlarından ayırmak için “ikinci hat” çalışmalarına başlandı. İZSU son dört yıl içinde tüm ilçelerde sadece yağmur suyu alt yapısı inşaatı için 175 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirerek, 286 km uzunluğunda yağmur suyu hattı oluşturdu. 2004-2019 yılları arasında oluşturulan yağmur suyu hattının uzunluğu ise 506 km’ye ulaştı. 

https://www.izmir.bel.tr

Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, çevrenin korunması, iklim değişikliği, bilinçli enerji kullanımı ve enerji verimliliği gibi konularda toplumu aydınlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan “Küresel Isınma, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği” konulu eğitim projesi, 2015 yılından itibaren devam etmektedir. İzmir ilinin 30 ilçesinde 5., 6., 7., ve 8. sınıf öğrencilerine  yönelik düzenlenen eğitimler kapsamında 25.000 öğrenciye eğitim verilmiştir.
http://skpo.izmir.bel.tr

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu kiralık bisiklet sistemi BİSİM'le birlikte, İzmir’de sağlıklı yaşam, ulaşım ve temiz çevre için Bisiklet kullanımı yaygınlaştı. Ocak 2014 tarihinde hizmete başlayan BİSİM 2018  yılı sonunda 60 km’lik bisiklet yolu ile 1 milyon 622 bin kullanıcıya ulaştı. 
http://www.bisim.com.tr