İzmir’de gündem “iklim değişikliği"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla kullandırılan “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında 150 bin Euro'luk hibe almaya hak kazandı. Program, Türkiye’de ortak iklim değişikliği etkilerini azaltma çabalarını güçlendirmek ve kamu farkındalığını artırmak için AB iklim politikası ve mevzuatına kademeli olarak uyum sağlanmasını amaçlıyor. İzmir'in kazandığı hibe fon ise kentte 2050 ve 2100 yılları dönem aralığında iklim modellerinin oluşturulması ve iklim değişikliğine uyum sağlaması için planların hazırlanması amacıyla kullanılacak. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı “Dirençli Kentler için Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama” projesi, Peyzaj Araştırmaları Derneği  (PAD) ile birlikte yürütülecek. Proje çalışmalarına 15 Eylül 2017 tarihinde başlanmıştır.

18 ay sürecek projeyle İzmir’de yeşil alt yapıyı kullanarak, geliştirerek ve destekleyerek iklim değişikliğinde dirençli bir kentsel alan yaratmak amaçlanıyor. 

Proje kapsamında neler yapılacak?
İzmir’in 2050 ve 2100 yılları için iklim modelleri oluşturulacak. 
Pilot alan olarak seçilen Balçova ilçesi için kentsel altyapı sistemi haritalandırılacak ve alan kullanım ile değişim modelleri hazırlanacak. 
Kentsel ekosistem hizmetleri haritalandırılacak. 
İzmir’in iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi için plan kararları oluşturulacak. 
Proje sürecinde elde edilen ve oluşturulan tüm bilgileri içeren bir rehber kitap hazırlanacak.
Diğer belediyeler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili kurumlar için eğitim ve seminerler düzenlenecek.