Bu Proje Geleceğimiz İçin...

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan 'Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve Yeşil Odaklı Uyarlama' adlı proje tamamlandı. 2050 ve 2100 yıllarına ait iyimser ve kötümser iklim senaryoları ve önerileri içeren proje, “Uluslararası İklim Değişikliği’ne Uyum Konferansı”nda kamuoyuna tanıtıldı.  

"Daha yeşil bir İzmir" için önemli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğine yön verecek bilimsel çalışmalarından birini daha tamamladı. Değişen iklim koşullarına karşı kenti daha dayanıklı hale getirmek, yeşil alan geleceğini belirlemek amacıyla yürütülen ve AB’den 150 bin Avro hibe almayı hak kazanan "Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama" projesi hazırlandı. 2050 ve 2100 yıllarına ait "iyimser ve kötümser" iklim senaryoları ile modelleri ortaya konduğu projede, 5 başlık altında alınacak önlemler belirlendi. Peyzaj Araştırmaları Derneği ile yürütülen projenin çıktıları düzenlenen uluslararası konferansla kamuoyuna tanıtıldı.


İzmir Sanat’ta düzenlenen “Uluslararası İklim Değişikliğine Uyum Konferansı”nın açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan yaptı. Dünyanın iki tane temel sorunu olduğunu, bunlardan birinin çevre diğerinin ise gıda olduğunu söyleyen Dr. Aydoğan,  “Temiz çevre olmazsa sağlıklı gıdaya ulaşamazsınız. Para kazanma hırsı ve vahşi kapitalizm nedeniyle çevre ihmal ediliyor. Amazon'da kesilen bir ağacın bize zararı olduğunu biliyoruz.  Ama yine Amazon'da bir ağaç kesiliyor. Sanayi atıkları, yeşili yok eden uygulamaların Türkiye'yi nereye götürdüğünü biliyorlar ama hala bazı anlaşmalara imza koyuyorlar” dedi.  

Paramızı gösterişe değil çevreye harcadık
Çevre kirliliğinin uluslararası bir sorun olduğunu bunun için tüm dünyanın birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Aydoğan şunları kaydetti:
“İzmir çevre dostu bir kent. Hiç acımadan kaynaklarımızı gösterişe değil çevreye ayırdık. Türkiye'deki bütün arıtmaların yarısı İzmir'de. Yağmur sularını trilyonlarca lira harcayarak ayrıştırıyoruz. İzmir Körfezi'ni temizliyoruz ama Gediz'in sanayi atıkları körfezi kirletiyor. O zaman benim çalışmam nereye gitti. Kendi kentini kurtarır gibi görünürsün ama kurtaramazsın. Tek bir ümidim var. Gençler. Şimdi okullarda çevre dersleri var. Ahlak değerlerini kaybetmiş insan, ahlak erozyonuna uğramış toplumlar bu işi yapamaz.  Üç yüz  beş yüz lira kazanmak için atıkları yağmuru bekleyip  derelere akıtan, İzmir Körfezi'ne dökerek  torununu zehirleyen bir toplumla bu işler olmaz. Hep beraber çevremizi korumak için birlikte çalışmalıyız. Biz İzmir'de yerel yönetim olarak azimliyiz. Elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz”.

Peyzaj Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan  Alphan, ise iklim değişikliğinin artık bugün herkesin gündeminde olan bir konu olduğunu belirterek, “Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki iklim değişikliğinin birçok sonucu olacak ve bunların yaşamlarımızda etkileri olacak" diye konuştu. Alphan, konuşmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile hazırladıkları “Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve. Yeşil Odaklı Uyarlama”  projesini sundu. İki gün sürecek konferansın ilk gününde “İklim Değişikliği, Türkiye ve Yerel Yönetimler”, “Kent Ekosistemleri”, “Ekosistem Servisleri ve Doğal Kaynakların Yönetimi”, “Kentsel Yeşil Alanlar”, “Türkiye’deki Uygulamalar” konuları masaya yatırılıyor.

18 ay sürdü
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AB'den 150 bin Avro hibe almaya hak kazanan “Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama” projesi çalışmaları yaklaşık 18 ay sürdü. Pilot alan olarak seçilen Balçova ilçesi için kentsel altyapı sistemi haritalandırıldı ve alan kullanım ile değişim modelleri hazırlandı. Kentsel ekosistem hizmetleri haritalandırıldı. İzmir’in iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi için plan kararları oluşturuldu. Proje sürecinde elde edilen ve oluşturulan tüm bilgileri içeren bir rehber kitap hazırlandı. Hazırlanan eylem planı yerel yönetimlere ve İzmir’de yapılacak diğer uygulamalara yol gösterici olacak.