KAPSAM VE AMAÇ

Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama Projesi
Green Re-vision: A Framework For The Resilient Cities Project
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan "Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı" kapsamında desteklenen 38 hibe projesinden biri olan "Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama (Green Re-vision: A Framework for the Resilient Cities)" projesi TR2013/0327.05.01-02/099 sözleşme numarası ve 08/05/2017 tarih ve 97509404.301.05.435 sayılı Meclis kararı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
 
Peyzaj Araştırmaları Derneği’nin eş-faydalanıcı olduğu projenin amacı, yeşil altyapının potansiyelini kullanarak, geliştirerek ve destekleyerek, iklim değişikliği bağlamında dirençli bir kentsel alan yaratılmasıdır.
 
Proje kapsamında yapılması planlanan çalışmalar aşağıda listelenmiştir:
* İzmir ili ve çevresinde 2050 ve 2100 yılları dönem aralığında ait orta iyimser ve en kötümser iklim senaryoları için iklim modellerinin oluşturulması,
* Pilot bölge olarak seçilen İzmir’in Balçova ilçesi için kentsel yeşil altyapı sisteminin haritalandırılması ve arazi kullanım ve değişim modellerinin oluşturulması,
* Balçova ilçesi için düzenleyici kentsel ekosistem hizmetlerinin hesaplanarak haritalandırılması,
* Yapılan tüm haritalandırmalar sonucu İzmir'in iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi için öneriler hazırlanması,
* Proje sürecinde elde edilen ve oluşturulan analiz, rapor ve harita bilgilerini içeren bir kılavuz kitap oluşturulması,
* Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, öğrenciler ve diğer ilgili kurumlara yönelik iklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğine uyum ve kentsel yeşil altyapı ile iklim değişikliği konularında seminerler düzenlenmesi,
* Balçova ilçesinde 500 ortaöğretim öğrencisine kentsel ekoloji, iklim değişikliğinin etkileri ve iklim değişikliğine uyum konularında eğitim verilmesi,
* Tüm sonuçların açıklanacağı uzmanların katılacağı Uluslararası Kapanış Konferansı yapılması,
* Proje görünürlük malzemelerinin (broşürler, not defteri, harici bellek) farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dağıtılması,
* İzmir ili ve çevresine ait iklim değişikliği projeksiyonları, iklim değişikliğinin kente etkisi ve beklenen sonuçlar; yeşil altyapı sisteminin haritalanması, ekosistem hizmetlerinin hesaplanması ve değişen iklim koşullarına uyum sürecindeki önerilerin yer alacağı Kılavuz Kitabın hazırlanması, basılması ve 1.000 adet dağıtılması.