Projenin 2. izleme ziyareti gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Peyzaj Araştırmaları Derneği’nin eş-faydalanıcı olduğu "Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama (Green Re-vision: A Framework fort he Resilient Cities)" projesi ilk yılını tamamladı. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından 19.10.2018 tarihinde ikinci izleme ziyareti gerçekleşti. 

Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Proje Ofisi’nde gerçekleşen İzleme ZiyaretineMerkezi Finans ve İhale Biriminden Hibe Bölümü İhale Yöneticisi Yasemin KIZILKOCA, İhale Yöneticisi Seda BATMAZ ve Finans Yöneticisi Nagihan AYVAZ ile Proje ekibinden Proje Koordinatörü Özlem SEVİNÇ GÖKÇEN, Proje Uzmanı Dr. Eylem DEMİRCİOĞLU, Proje Uzmanı Meral AYDIN ve Proje Yönetim Uzmanı Saadet Gökçen KARADUMAN katıldılar.


İzleme ziyaretinde, Projeninin amacına ve Proje tanımına (Description of the Action) uygun olarak uygulanıp uygulanmadığı, Proje uygulamasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri,Projenin yönetimi ve iç izlenmesine dair yapıların nasıl işletildiği, Sürdürülebilirlik kapsamında hangi faaliyetlerin yapıldığı/tedbirlerin alındığı, Performans göstergelerine ne kadar ulaşıldığı ve doğrulama kaynaklarının mevcudiyeti, Görünürlük kurallarına uygunluk gibi konular ele alınacaktır.